Avís Legal

RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la clàusula de Protecció de Dades.


CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la companyia, i al tractament automatitzat dels mateixos, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular.

Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA.

La política de privadesa de RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent utilitzar per a això el telèfon +34 93 415 12 03, o si prefereix el correu electrònic info@residenciaerasmusgracia.com o en general, el mitjà de comunicació que habitualment utilitzi. En qualsevol cas, el titular sempre podrà dirigir-se per escrit a RESIDÈCIA ERASMUS GRÀCIA, Carrer Torrent de l'Olla, 212-214, 08012 Barcelona.

Així mateix, l'usuari accepta que RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualsevol dels productes o serveis que comercialitzin. L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

DADES FISCALS

L' ARC DE GRÀCIA S.L.
CIF: B-62909528
C/ TORRENT DE L' OLLA, 212-214 
08012 BACELONA
Tel. / Fax: 93.415.12.03

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona:
Fulla B-255396, Foli 159, Tom 30699 del Llibre de Societats
Inscripció 2a